Folk på stan ratar modern arkitektur

Prenumerera på vår plus-tjänst Exakt24 Insikt och hjälp oss bygga en ny generation media som är reflekterande, rak, snabb, analytisk och som kan utmana ut

På Exakt24.se hittar du film.
Läs fördjupande artiklar på Insikt24.se!