EU-stöldpaketet godkänt – det största svek en svensk riksdag har begått

Den 24 mars 2021, röstade riksdagen om en kraftigt utökad EU-budget för de kommande sju åren. Dubbelt så hög som de sju föregående á 1824 miljarder. Euro. Här har det s k stödpaketet gömts undan. 772,5 miljarder euro, som få svenskar ens har hört talas om. ƒn färre vet att EU hädanefter kommer kunna ta lån utan svensk vetomöjlighet. Med detta paket tar vi på oss så betydande skulder att ett framtida utträde hart när omöjliggörs.

Sveriges garanterar 190 miljarder. D v s 50.000:- per heltidsarbetande svensk, som Stefan Löfven låter svenska barn och ofödda betala långt efter sin egen pensionering. Då är EU-avgiften, höjd med nära 10 mdr per år, inte ens medräknad. Framförallt inte heller de förväntade följdpaket som detta prejudikat öppnar för. Svenskarna är därmed inte längre bara nettobidragsgivare. Man har satt i system att suga ut oss.

Efter idag är vi på väg mot samma situation som tyskarna, med de enorma krigsskadestånden efter första världskriget. Med två viktiga skillnader: dels har vi inte begått några krigsbrott. Dels hade vår riksdag kunnat säga nej och låtit hela paketet falla. SD och Vänstern var emot. Tillsammans med Moderaterna och KD fanns en möjlig riksdagsmajoritet. D v s om dessa partier utgjort en opposition på riktigt.

Men M och KD vek ner sig. Det har skett i smyg, svenskarna i gemen har ingen aning om vad detta ödesdigra beslut handlar om. Hela hösten, då det fortfarande fanns tid, låg locket på. Alla partier har ett ansvar för detta, men medias ansvar är störst. Det ska varken glömmas eller förlåtas.

Stöldpaketet sägs vara kopplat till pandemin. Men fördelningen av smittade och döda är något annat än fördelningen av resurser. Till ‘vinnarna’ hör östeuropa, trots färre smittade. De har alltså mutats. Klart att de är för! Sverige, i våras bland de värst drabbade länderna, fick däremot minst av alla. En andel som sedan justerats ned ytterligare á ‘Vi hade ju inte drabbats så hårt som man trott!’ De pengar ‘vi’ nu faktiskt ändå ska få, kommer inte heller gå tillbaka till svenska skattebetalare, utan till ‘våra’ storföretag, med lobbyister nere i Bryssel. Klart att de är för!

Stöldpaketets verkliga motiv är ett helt annat än det uppgivna. Merkel och Macron har insett att euro-samarbetet håller på att säcka ihop. Det är därför dessa enorma belopp förs över, i första hand till Italien och Spanien. Kraschar de, så kraschar euron och hela EU kanske också. Med denna räddning, går man istället mot en federation, utan möjlighet till utträde. Just som Macron strävar efter. Och man räddar tyska banker! Från dåliga lån till sydeuropéerna. Precis som man gjorde 2009. Klart att fransmän och tyskar är för!

Värst av allt är att paketet inte kommer hjälpa. Det döljer bara underliggande problem och lindrar tillfälligt. Lånet gör istället sydeuropéerna ännu mer spenderglada. I Spanien införs nu medborgarlön, 12.000:- i månaden. Regeringen där vill också minska antalet arbetsdagar från fem till fyra. Liknande planer finns i andra nettomottagarländer. Man har också lägre skatter än vi har, liksom lägre faktisk pensionsålder, och såväl Italien som Spanien har också, när privata och allmänna skulder läggs ihop, lägre total skuldsättning än vi svenskar. Klart att Sydeuropa är för även om de vill ha ännu mer.

Hur kan regeringen anse att det är ‘solidaritet’ att under sådana förhållanden tvinga svenska skattebetalare att ge ännu mer än vi redan gör? Att euron inte fungerar är varken vårt fel eller vårt ansvar. Vi röstade inte för den, inte heller för ett federalistiskt EU. En planekonomisk koloss på lerfötter som stödpaket, lån och beskattningsrätt kommer cementera, när Sydeuropa uppmuntras till ännu mer slöseri. Varken deras ekonomier eller euron kommer att räddas, medan kraven på oss att kasta goda pengar efter dåliga, kommer eskalera alltmer. Men nu är det ju mästerförhandlaren Löfven som varit i farten så klart att sossarna är för!

Kristdemokraterna kallar upplåningen för fördragsvidrig i EU-parlamentet. Visst är det så, men hur kan de då ändå rösta för i riksdagen, när det verkligen gäller? Och Ulf Kristersson har själv medgivit att EU:s rätt att beskatta oss – som han lovat sina väljare att på alla sätt motarbeta – är en oundviklig följd. Ändå röstar Moderaterna för, vad som lär bli vår största skatteuppbörd någonsin.

För att ‘undvika kaos’ säger man. Har en opposition någonsin agerat fogligare? Och Sverige svarar bara för 3,5% av EU:s totala BNP. Vem kan inbilla sig att vårt bidrag var avgörande? Klart moderater och kristdemokrater borde ha varit emot! Men från och med idag är det för sent att stoppa detta stöldpaket. Från och med idag handlar det om att utkräva ansvar. Ansvar för ett av de största svek en svensk riksdag och regering har begått mot det folk de är satta att representera.

Magnus Stenlund

Dela klippet
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

På Exakt24.se hittar du film.
Läs fördjupande artiklar på Insikt24.se!