Det är lätt att bli åksjuk genom att titta på Bitcoins graf under det senaste årtiondet. Höga toppar följt av djupa dalar har visat sig vara ett vanligt förekommande fenomen för kryptovalutan, även om priserna har stabiliserat sig en aning under de senaste åren.

Under första halvan av 2022 har dock priserna sjunkit rejält, inte bara för Bitcoin. Större delen av branschen befinner sig i en nedåtgående trend.

Möjliga anledningar för varför kryptovalutan tappar värde

Det finns många underliggande orsaker för varför Bitcoin har tappat mer än halva sitt värde under första halvan av 2022, varav nedanstående är några av de allra viktigaste:

Ekonomiska oroligheter runt om i världen

De ekonomiska oroligheter som just nu existerar på sina håll i världen har onekligen haft ett finger med i spelet när det gäller Bitcoins nuvarande svacka. Många anser att världen är på väg in i en lågkonjunktur, något som påverkar de mesta som har ett pengavärde, t.ex. Bitcoin.

Detta har påverkat många av de som vill köpa Bitcoin negativt, vilket har resulterat i att priserna sjunker tack vare den minskade efterfrågan på tillgången.

Nedgång på börsen

Det faktum att de flesta börser har fallit rejält under det senaste halvåret har med allra största sannolikhet haft en stor påverkan på Bitcoins och andra kryptovalutors priser.

Eftersom att många ser sina aktie- och fondinnehav sjunka är de inte längre villiga att spekulera på tillgångar vars volatilitet fortfarande är relativt höga. Många har helt enkelt mindre pengar att röra sig med, vilket gör att tillgångar som kryptovalutor helt enkelt inte får plats i kalkylen.

Många nya konkurrenter

För bara 13 år sedan fanns det en enda kryptovaluta i hela världen – Bitcoin. Numera finns det tusentals olika alternativ att välja mellan, och siffran stiger för varje dag som går. Därmed är det inte särskilt konstigt att priserna sjunker för många kryptovalutor, det finns helt enkelt massvis med andra alternativ att välj mellan.

Det faktum att det lanseras nya kryptovalutor ökar dock medvetenheten om kryptobranschen som helhet, vilket i sig dock kan påverka priset i en positiv riktning.

Kommer priset att stabilisera sig?

Hur priset för Bitcoin kommer att se ut imorgon är det dock ingen som vet. Om det är något som historien har lärt oss är det att kryptovalutornas värde är oerhört volatila, något som även stämmer för Bitcoin.

Men under de senaste åren har priset på Bitcoin stabiliserats en aning. Prisförändringar på flera hundra eller till och med tusentals procent är numera ovanliga, även om de förekommer ibland.

Bitcoin kommer dock med allra största sannolikhet att leva kvar, även om vi rör oss in i en lågkonjunktur. Hur dess pris kommer att se ut lämnar vi dock osagt.

Dela klippet

På INSIKT-TV hittar du VIDEOREPORTAGE.
Läs fördjupande artiklar på Insikt24.se!