En resa genom de nordiska ländernas casinolagar och speltraditioner

Gambling har under senare år blivit mycket populärt i de skandinaviska länderna. Faktum är att skandinaver tillhör de spelgladaste nationerna i världen. Trots stora kulturella och ekonomiska likheter mellan länderna så är det viktigt att vara medveten om att det existerar det skillnader i casinolagar i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island. Dessa olika casinolagar och traditioner har haft ett stort inflytande på hur casinoindustrin har utvecklats i Sverige och hos dess nordiska grannar. Välkommen ombord på en förhoppningsvis inspirerande och lärorik casinoresa genom de fem nordiska länderna och deras respektive gamblinglagar samt speltraditioner fram till våra dagar.

Casinolagar och gambling i Sverige

Gambling har djupa traditioner i Sverige som sträcker sig tillbaka till 1700-talet. Spelmarknaden i det svenska samhället har formats av två motstridiga trender: ett stort folkligt intresse för spel och många försök från statens sida att begränsa och till och med förbjuda gambling i det svenska samhället. Faktum är att Sverige hade ett spelförbud så sent som 1978.

Vändpunkten i mer modern tid kom 1997 när casinomarknaden i Sverige började successivt öppnas upp i och med etableringen av det statliga bolaget Svenska Spel. I början av 2000-talet så öppnades landbaserade casinon i Göteborg, Stockholm och Malmö. Ett fjärde casino öppnade även i Sundsvall men slog igen portarna 2020. Med endast tre fysiska casinon och stora geografiska avstånd så fick de fysiska spelhallarna en relativt begränsad genomslagskraft i Sverige.

Den var Internet som revolutionerade den svenska gambling marknaden i och med etableringen av allt fler svenska online casino som etablerade sig på den svenska marknaden. Dessa spelsajter utmärkte sig vidare med att de var som regel drivna av svenska IT-entreprenörer som erbjöd spelinformation och kundtjänst på svenska. Samtidigt så hade flertalet av dessa spelverksamheter licenser från Malta eller Storbritannien där de som regel var registrerade.

Tack vare det stora antalet nätbaserade casinon så blev gambling successivt tillgängligt för praktiskt taget alla svenskar med en tillgång till Internet oavsett om dessa bodde i storstäder eller långt ute i glesbygden. Andra stora fördelar med online gambling är att den höll öppet dygnet runt och erbjöd ett betydligt större spelsortiment än i traditionella fysiska spelhallar. Svenska folkets stora entusiasm för IT teknik och gambling var en lyckad kombination som ledde till att industrin växte snabbt i Sverige. Successivt så började allt fler svenskar att spela via sina smartphones och detta är idag den dominerande spelformen i Sverige.

2019 var ett viktigt år för den svenska gambling industrin i och med att Sverige fick en casinolag som lade ett stort fokus på måttfullt spelande och hög spelsäkerhet för de svenska spelarna. Rent konkret så infördes det ett krav att spelsajter skulle ha en svensk licens för att kunna vara verksamma på den svenska marknaden. Detta licenskrav var samtidigt kopplat till höga kvalitetskrav som syftade till att rensa bort oseriösa aktörer från den svenska casinomarknaden och därmed skapa en mer trygg miljö för svenska spelare. Svenska spelsajter måste numera ha tydlig information om spelregler och erbjuda spelstopp som en trygghetsfunktion till sina spelare. För att minska risken för spelmissbruk så införde den svenska regeringen 2020 dessutom krav på att gambling sajternas bonuserbjudanden inte får vara högre än 100 kronor. Samtidigt infördes det en insättningsbegränsning på 5000 kronor per vecka för svenska spelare för att motverka överdrivet spelande.

Gambling och spelmarknaden i Danmark

Vårt grannland Danmark har traditionellt mer liberala hållningar till både alkohol och gambling. Faktum är att den danska spelmarknaden omreglerades redan år 2012, dvs sju år innan Sverige fick sin casinolag. Det är Spillemyndigheden som utfärdar licens till casinon verksamma på den danska spelmarknaden, Generellt så är de danska reglerna betydligt mer liberala än de mer strikta svenska reglerna. Danska casinon får exempelvis erbjuda högre bonusar än vad som är tillåtet på den svenska marknaden.

Den danska spelmarknaden erbjuder dessutom lägre skatter än i Sverige. En annan stor skillnad är att det geografiskt kompakta Danmark erbjuder hela sex landbaserade casinon jämfört med endast tre fysiska casinon i Sverige. Danmarks huvudstad är hemmaort för nordens största landbaserade casinon. Det finns dessutom fysiska casinon i danska orter som Århus, Odense, Ålborg, Helsingör, Vejle och Munkebjerg. Detta innebär med andra ord att möjligheterna till spelande i fysiska casinon är bättre i Danmark än i Sverige. Precis som i Sverige så uppskattar danskarna både spelautomater och olika lotteriet. Däremot så är sportbetting inte lika populärt i Danmark som i Sverige.

Den finska gamblingmarknaden

Gambling har djupa rötter i det finska samhället. Finland har idag två fysiska casinon, ett större i huvudstaden Helsingfors och ett mindre på ön Åland. Casino Helsingfors är ett populärt ställe som håller en hög internationell klass. Precis som i Danmark så är casinoreglerna mindre strikta i Finland jämfört med Sverige. Likt svenskar och danskar så älskar allt fler finnar att spela casinospel online och denna marknad dominerar alltmer.

Casinomarknaden i Norge och Island

Norge är väldigt konservativt när det gäller gambling och i skrivande stund så är det faktiskt olagligt att bedriva fysiska spelhallar. Däremot så är det online gambling lagligt och allt fler norrmän spelar numera på nätet. Urvalet av nätbaserade spelsajter i Norge är dock relativt begränsat jämfört med det större urvalet i Sverige. Å andra sidan så har de välmående norrmännen råd att i genomsnitt satsa större summor än deras svenska grannar.

Det existerar heller inga fysiska casinon i Island. Officiellt så är även online gambling olagligt men islänningarna kan dock spela på egen risk på utländska spelsajter från exempelvis Sverige, Danmark och andra länder.

Slutsats

Sverige har stolta speltraditioner men spelmarknaden öppnades först upp i slutet på 1990-talet. Med endast tre fysiska landbaserade casinon så är det online gambling som dominerar den svenska casinomarknaden. År 2019 infördes det en lag om att spelsajter skall ha svensk licens för att vara verksamma på den svenska marknaden. Den danska spelmarknaden avreglerades redan 2012 och är generellt mer liberal än den svenska gambling industrin. Danmark erbjuder hela sex landbaserade casinon inklusive Nordens största fysiska casino i Köpenhamn. Finland har två landbaserade spelhallar och finnarna älskar online gambling. Fysiska casinon är olagliga i Norge och Island men online gambling blir alltmer populärt bland speciellt norrmännen. Trots nationella skillnader vad gäller regler och speltraditioner så är gambling populärt i Norden, speciellt i Sverige, Danmark och i minde grad Finland.

Dela klippet

På INSIKT-TV hittar du VIDEOREPORTAGE.
Läs fördjupande artiklar på Insikt24.se!