Mediernas Etiknämnd har fällt Exakt24 med anledning av tre publiceringar där vi granskade den vänsterextrema rörelsen i Göteborg. Nämndens uttalande i sin helhet återfinns nedan.

Uttalande av Mediernas Etiknämnd dnr. 21263, exp. nr. 32/2022

Vårdanställd pekades ut som terrorist – Exakt24 klandras

Mediernas Etiknämnd klandrar Exakt24 för att ha pekat ut en vårdanställd på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg som terrorist. Nättidningen har inte haft tillräckligt belägg för påståendena vilket orsakat anmälaren en oförsvarlig publicitetsskada.

Exakt24 gjorde i maj 2021 tre publiceringar på sajten exakt24.se med följande rubriker:

  • Här är sjuksköterskan som leder det vänsterextrema terrornätverket (Publicering 1)
  • Vänsterterrorismens ledare i Göteborg avslöjas (Publicering 2)
  • Sahlgrenska sjukhuset skyddar terrorledare (Publicering 3)

Publicering 1

Publiceringen bestod av ett filminslag som berättade om en granskning som mediet gjort.

Exakt24 kunde avslöja en central figur inom det vänsterextrema terrornätverket AFA, som hade attackerat journalisten och opinionsbildaren Christian Peterson.

Tor Alsén var en 35-årig man som spred terrorpropaganda, men som länge hade hållit sig under radarn genom olika pseudonymer. I olika bild- och ljudklipp menade Exakt24 att Alsén hade uttryckt en önskan att knivhugga borgerliga ungdomspolitiker, uppmanat till mord på kristdemokraten Per Gudmundson och diskuterat mord på sina arbetsgivare. Uppmaningar till sprängdåd och mordbränder emot meningsmotståndare hade även diskuterats i podden Komintern.

Under hösten 2020 hade den bostad där journalisten och opinionsbildaren Christian Peterson bodde attackerats vid fyra tillfällen av vänsteraktivister som sprayat hatiska budskap på fasaden. Den sista gången hade de blivit påkomna på bar gärning och tagit till flykten i en bil som tillhörde Tor Alsén. Alsén var nu misstänkt för skadegörelse mot Christian Peterson.

Polisen hade inlett en förundersökning och gjort husrannsakan i Tor Alséns lägenhet, där mobiltelefoner och datorer som tillhörde terrornätverket beslagtagits. Alsén var förhörd och delgiven misstanke om brott samt skadeståndskrav som uppstått till följd av hans agerande.

Mediet publicerade i videoklipp att de sökt Alsén för att ställa frågor men när de får tag i honom så förnekar han att han är han.

Tor Alsén använde sin fritid till att förbereda sig för våldsdåd. Han hade länge tränat och tävlat i kickboxning och vid minst ett tillfälle blivit diskad för sitt aggressiva uppträdande. 

Sammanfattningsvis kunde man konstatera att den vänsterextrema rörelsen hade många likheter med IS. Båda sidor manade öppet till mord och sprängdåd och försökte få igenom sin politik genom attentat. Skillnaden var att IS gjorde det i det öppna medan Tor Alsén hade försökt dölja sin identitet som ledare för den vänsterextrema miljön i Göteborg.

Publicering 2

Publiceringen bestod av ett filminslag som bland annat visade ett foto på Tor Alsén samt rubriken ”Tor Alsén, 36, pekas ut som hjärnan bakom vänsterns terror”.

Efter attackerna mot Christian Peterson hade spåren lett till AFA-ledaren Tor Alsén. Exakt24:s granskning hade visat att Alsén öppet hetsade till våld och terror mot politiska motståndare.

Vid den fjärde attacken hade Christian Peterson tagit dem på bar gärning och lyckats ta registreringsnumret på bilen de flytt i. Det visade sig att bilen tillhörde Tor Alsén, en ljusskygg ledargestalt inom AFA. Christian Peterson hade granskat Alsén och dennes nätverk. 

Publicering 3

Publiceringen bestod av ett filminslag med bland annat bilder från Sahlgrenska sjukhuset och porträtt på anställda.

En reporter sa att den vänsterextrema högborgen Sahlgrenska sjukhuset befann sig i en total härdsmälta samt att Exakt24 avslöjat den vänsterextrema terrorledaren Tor Alsén, som bland annat uppmanat till terrordåd mot sjukhuset och pratat om att hugga ”MUF-are” i njuren, samtidigt som han jobbat som sjuksköterska. Nu var Tor Alsén misstänkt för skadegörelse mot journalisten och opinionsbildaren Christian Peterson och polisen hade nyligen gjort en husrannsakan hos Tor Alsén.

Anmälaren: ”Utpekad som terrorist”

Publiceringarna anmäldes av Tor Alsén. Han hade blivit utpekad som terrorist och mediet spekulerade i att han begått brott som han inte var dömd för. Detta hade lett till en hetskampanj mot hans arbetsplats, Sahlgrenska sjukhuset. 

Exakt24: ”Granskande journalistik”

Exakt24 svarade genom Erik Almqvist, chefredaktör. Anledningen till att mediet benämnt en person som ledande för en terrororganisation var att mediet genom sin granskande journalistik hade kunnat fastställa bortom allt tvivel att personen hade en ledande roll i den vänsterextrema terrorgruppen AFA.

Påståendet om att mediet spekulerat i att personen i fråga begått brott behövde utvecklas för att vara möjligt att bemöta. Detsamma gällde påståendet att mediets journalistik ”lett till en hetskampanj” – vad var det som hade hänt och på vilket sätt var det mediets ansvar?

Anmälarens kommentar

Det var inte på något sätt är fastställt att han tillhörde någon organisation och mediet fick gärna utveckla vad som pekade mot det. Han undrade även varför mediet valt att använda ord som skulle likställa honom med personer som sprängde bomber och skar halsen av människor, när han på sin höjd figurerat i en numera nedlagd förundersökning om skadegörelse.

MO: Fel att namnge

Det finns ett allmänintresse av att granska påstådda våldsbejakande extremister.

Mediet har namngivit och pekat ut anmälaren. Han har dock ingen tydlig ställning i offentligheten som medför att han ska behöva tåla att namnges vid en granskning av, till exempel, sin politiska åskådning.

MO:s roll är inte att avgöra om uppgifterna i en publicering är sanna eller falska. Det som prövas är om mediet haft tillräckliga belägg för att publicera negativa uppgifter om anmälaren.

Mediet har påstått att anmälaren är terrorist, att han sprider terrorpropaganda, att han uppmanat till sprängdåd och mordbränder, att han velat knivhugga och döda människor, samt att han är ledare för en organisation som, enligt mediet, har många likheter med IS på så sätt att båda uppmanar till mord och sprängdåd.

”Allvarliga och negativa påståenden”

Uppgifterna är allvarliga, vilket innebär att mediet bör ha haft klara och tydliga belägg för sina påståenden. Mediet har presenterat belägg i form av inlägg på sociala medier och ljudklipp från poddar. Mediet gör, som det får uppfattas, gällande att det är anmälaren som uttalat sig, alternativt att han ändå kan anses stå bakom uttalandena.

Det är svårt att enbart med ledning av dessa inlägg och ljudklipp dra någon slutsats om vad anmälaren faktiskt har gjort och haft för intentioner avseende det som mediet har påstått om honom.

Underlaget för att publicera de långtgående påståendena om anmälaren har därmed inte varit tillräckligt.

Sammanfattningsvis: Mediet har pekat ut och publicerat mycket allvarliga och negativa påståenden om anmälaren utan att ha haft tillräckliga belägg. Därigenom har mediet orsakat anmälaren en oförsvarlig publicitetsskada. För det bör mediet klandras.

Ärendet överlämnades till Mediernas Etiknämnd där både anmälaren och tidningen yttrat sig. Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning och klandrar Exakt24 för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Detta är en förkortad version av nämndens beslut. Beslutet i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på Allmänhetens Medieombudsmans/Mediernas Etiknämnds hemsida www.medieombudsmannen.se.

Fotnot: Pressens Opinionsnämnd och Allmänhetens Pressombudsman ombildades den 1 januari 2020 till Mediernas Etiknämnd och Allmänhetens Medieombudsman.

Dela klippet

På INSIKT-TV hittar du VIDEOREPORTAGE.
Läs fördjupande artiklar på Insikt24.se!