Invandrarkravallerna fortsätter i Norrköping

Trafiken in och ut ur staden blockeras av upprorsmakarna.


På Exakt24.se hittar du film.
Läs fördjupande artiklar på Insikt24.se!