Kvinnojouren i Luleå blir kränkta över konstverk föreställande två ungdomar

Kvinnojouren Iris i Luleå påstår sig vilja motverka våld och förtryck, men organisationen lägger fokus på att kritisera konst föreställande två ungdomar vid en skola i Luleå.

Kvinnoorganisationen kunde ställa upp på muntlig intervju för skattefinansierade SVT, men när Exakt24 kontaktar dem vägrar de svara.

💥

Dela klippet

På INSIKT-TV hittar du VIDEOREPORTAGE.
Läs fördjupande artiklar på Insikt24.se!