"Stödpaketet är stöldpaket!" – protester utanför riksdagen då coronafonden klubbades

EU:s så kallade återhämtningsfond klubbades den 24 mars igenom av Sveriges riksdagspartier, endast Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna röstade nej. Samtidigt som den svenska välfärden krackelerar väljer förtroendevalda att skuldtyngda EU- länder med betalningsoförmåga, i och med förslaget – skall påläggas ytterliggare skulder. Något som sker på bekostnad av svenska skattebetalare.

I riksdagens kammare varnade Vänsterpartiets Ilona Szatmari Waldau för att återhämtningsfonden ökar EU:s makt över svensk politik och att Sverige alltmer närmar sig ett Europas förenta stater.

Dela klippet
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

På Exakt24.se hittar du film.
Läs fördjupande artiklar på Insikt24.se!