Svenskarna och casino spela under pandemin

Den globala pandemin har dramatiskt förändrat vardagen hos människor världen över, varav möjliga förändringar i spelvanor varit ett orosmoment för myndigheter. För att möta de möjliga risker som befarades medfölja pandemin, vidtog den svenska regeringen tillfälliga åtgärder på spelmarknaden och planerar återigen införa nya sådana i år.

När pandemin började härja blev länder världen över tvungna att införa restriktioner och rekommendationer för att minska smittspridningen och åtgärda andra eventuella problem relaterade till både fysisk och psykisk ohälsa. Regeringen, tillsammans med Spelinspektionen, bestämde rätt snabbt att de var tvungna att införa lagar och regler för att hålla svenskarnas spelvanor i schack under pandemin. De vidtog därför tillfälliga åtgärder på spelområdet under pandemins gång, som kom att påverka online- och live casino samt bettingsidor. Åtgärder som upphörde i november 2021.

Nu har de dock lagt fram ett nytt förslag för införandet av ytterligare tillfälliga åtgärder som föreslås träda i kraft den 7 februari 2022 och gälla till utgången av juni 2022.

Rapport från SKOP säger att 19% spelar mer online under pandemin

SKOP genomförde under våren/sommaren 2021 intervjuer på uppdrag av Spelinspektionen för att sammanställa en rapport över svenskarnas spelvanor. En rapport som kartlagde hur svenskar spenderade sin tid och sina pengar på bland annat live casino och bettingsidor.

Enligt denna rapport visade det sig att av dem som casino spela online minst en gång per kvartal har 19% ökat sitt spelande jämfört med innan coronapandemin. Varav en av tio av de som spelar online minst en gång i veckan svarat att de själva eller någon närstående upplever att de har spelat för mycket.

På befolkningsnivå har spelproblem varken ökat eller minskat

Enligt en analys från Folkhälsomyndigheten på regeringens uppdrag har spelproblemen ökat i visa grupper under pandemin. Men på befolkningsnivå har spelproblemen varken ökat eller minskat. Men som tidigare nämnt är det framförallt den sårbara gruppen i samhället som påverkats, varav spelproblemen ökat 20% hos de personer som redan innan pandemin hade ett problemspelande. Av dessa 20% var 4% arbetslösa.

Enligt Folkhälsomyndigheten är permitteringar, arbetslöshet och social isolering, riskfaktorer för att utveckla spelproblem, faktorer som alla varit framträdande under pandemin.

Svårt att fastställa pandemins påverkan på lång sikt

Även om undersökningar tyder på att endast en liten grupp som spelar på bettingsidor och online- samt live casino påverkats av pandemin, samt att spelproblemen varken ökat eller minskat på befolkningsnivå, är det svårt att säga hur det kommer se ut på lång sikt.

Därför fortsätter regeringen att följa hur pandemin påverkar spelandet och spelproblem i landet och ser huruvida ytterligare åtgärder behövs införas. För många känns pandemin redan som något som pågått i en evighet, men faktum är att det fortfarande är relativt “nytt” och därmed är det svårt att fastställa de långsiktiga effekterna.

Dela klippet

På INSIKT-TV hittar du VIDEOREPORTAGE.
Läs fördjupande artiklar på Insikt24.se!