Vad är CBD olja?

Cannabis sativa är en snabbväxande ettårig ört som har odlats i många tusentals år och cbd olja utvinns ur den här växten. CBD är en förkortning av Cannabidiol och intresset för dess användande ur ett hälsoperspektiv är stort. CBD olja finns i allt från hudvårdsprodukter till orala droppar men för att det ska vara tillåtet att tas via munnen måste det godkännas som ett läkemedel för att få lov att säljas.

Cibdol kan du se vilka oljor som finns på marknaden, vad de är bra för och hur de används på bästa sätt.

Vad används CBD olja till?

Den som är intresserad av hälsa och välbefinnande har säkert hört talas om CBD olja och dess positiva effekter. Det skrivs mycket om det i media och många influencers och andra kända personer har uttalat sig om fördelarna med oljan. Fördelarna som det talas om gäller både in- och utvärtes bruk.

De personer som använder CBD olja för att lindra smärta och få en lugnande effekt vittnar om ett mycket bra resultat. När det kommer till hudvård så sägs oljan en läkande effekt likväl som en lugnande enligt en hel del konsumenter men även enligt många hudterapeuter. För de som önskar krämer och annat med anti-aging effekt brukar det rekommenderas att välja produkter som innehåller CBD olja.

Enligt vissa studier har CBD olja visats sig motverka epilepsi och resultaten efter de här studierna resulterade i en ny medicin mot två specifika typer av epilepsi. En studie visade på en minskning av anfall på 40 % och man hoppas på att det också kan användas på andra typer av epilepsi.

Det har också visat sig att CBD olja kan potentiellt verka inflammationshämmande på den typ av inflammation som ofta uppkommer när man är sjuk i cancer. Detta saknar dock fortfarande godkänt underlag för att vara en rekommendation.

Kan man få biverkningar av CBD olja?

Om dosen är för hög kan CBD olja i sällsynta fall ge olika biverkningar. De biverkningar som brukar komma i dessa fall är en lätt huvudvärk, yrsel och illamående. De här biverkningarna kan även komma under de första två veckorna av användandet av CBD olja. En del människor kan också uppleva influensasymptom, det beror på att oljan sägs kunna ha en rensande effekt på kroppen.

Det rekommenderas också att om man genomgår någon form av behandling att man konsultera sin läkare innan man börja använda CBD olja. Detta är för att undvika att oljan krockar med andra mediciner och minskar effekten av dem.

Dela klippet

På INSIKT-TV hittar du VIDEOREPORTAGE.
Läs fördjupande artiklar på Insikt24.se!