I år är det val i Sverige. Efter att ha haft ett dramatisk år med statsministeromröstningen och avhopp ska svenska folket nu få säga sitt om vilket eller vilka parti som ska leda landet. Val har vi vart fjärde år. Valen föranleds av partidebatter och kamp om folkets röster. Det brukar vara både högt och lågt inför val.

Oavsett vilket parti som leder landet är det viktigt att de som har möjlighet att rösta använder sin rösträtt. Det parti eller de allianser som ska styra behöver representera så stor del av befolkningen som möjligt. Alla kommer naturligtvis inte att hålla med vem som regerar, men om så många som möjligt gör det dem kan för att påverka blir det i alla fall vad merparten av folket vill.

Det är ju ett ganska speciellt år att rösta. Många händelser har såklart påverkat hur landet behöver styras och vi har dessutom precis tagit oss ur en pandemi som begränsat planer som funnits. Dessutom har vi ett krig i Europa som kan påverka hur vi ska agera som land och vilka eventuella allianser som behöver skapas för att vi ska kunna känna trygga.

Hur kan vi påverka

Vem som helst kan påverka hur detta årets val blir. Alla som är myndiga och är medborgare i Sverige har möjlighet att rösta. Detta är en fantastisk möjlighet som alla bör nyttja. Att inte lägga sin röst innebär att man inte riktigt ansträngt sig för att påverka. Numera går det dessutom att följa odds inför Riksdagsvalet 2022 om du vill sätta en peng på vem som vinner.

Oavsett vilket parti du vill ska regera eller vilka samarbeten du vill ska finnas kan du bara påverka det genom att använda rösträtten. Valet kommer att ske i september. Då ska val till Riksdag, region och kommun genomföras. Kort efter röstningen sker kommer resultatet av hur vi röstat och presentation av ny Regering sker. 

Sedan är det upp till våra kära politiker och deras parti att infria sin vallöften och leda landet i den riktning, med den politik de lovat oss under valrörelsen. Det är inte alltid en självklarhet att det sker men det är ju vad vi hoppats på när vi lägger vår röst.

 När vi har en ny regering är det ju också som så att det kommer att ta tid för dem att styra om politiken till den riktning de lovat. Ibland är det svårt att införa en ny eller ändrad riktning på kort tid. Det kan finnas gamla budgetar och händelser som gör att ändringen inte kan ske fort.

Dela klippet

På INSIKT-TV hittar du VIDEOREPORTAGE.
Läs fördjupande artiklar på Insikt24.se!